Welkom bij cNc

cNc zorgt er voor dat uw organisatie tot betere prestaties komt door de mogelijkheden van medewerkers en hun leidinggevenden te kwalificeren en te ontwikkelen met een verbeterd rendement als resultaat. Als medewerkers trots zijn op wat ze doen, zijn ze efficiënt en effectief en doen ze meer.

Zij gaan werken vanuit hun vakmanschap en zetten dit in in uw organisatie. In de context van organisatiedoelstellingen, het werk, klanten en financiële resultaten. Soms tegen de stroom in.cNc helpt hierbij met een breed scala aan professionele en eigentijdse instrumenten en professionele zelfstandige adviseurs. cNc levert maatwerk en werkt projectmatig, in samenhang met de krachtenvelden in uw organisatie en gericht op resultaat.

Hoe werken we?

Wij leveren maatwerk. Iedere situatie is immers anders. Uw mensen oefenen hun vak uit in uw veranderende organisatie. We gaan met u in gesprek om te zien welke route het meest effectief kan zijn.

We zetten onze diensten in al naar gelang de noodzaak en verwachte effectiviteit. Stap voor stap, fasegewijs. Met de best passende projectleider/adviseur.

Hoe klein ook, we werken projectmatig. Met een vooraf af te stemmen plan van aanpak,  concrete doelstellingen, duidelijke verantwoordelijkheden, draagvlak vanuit directie en management, met concrete tijdsplanningen en met tussentijdse evaluaties en verantwoording.